Loading

  1. Al-Mujadilah ayat 11

58_11

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

  • Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang memiliki ilmu
  • Orang berilmu: Alim, Orang bodoh; Jahil
  • Orang yang beribadah tanpa ilmu, tidak akan diterima amalnya. Ia beribadah seperti orang gila

“Barangsiapa Allah menghendaki kebaikan, maka akan diberikan pemahaman agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Barangsiapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga.” (HR. Muslim)

  • Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah
  • Orang yangmemiliki ilmu berbeda jauh dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Bagaikan siang dan malam. Bagaikan langit dan bumi.
  • Hukum menuntuk ilmu bagi seorang muslim adalah wajib

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah”

Sumber : Pelajaran Nafsiyah Islamiyah di Pesantren Media (25/8/2015)

[Fathimah NJL, Kelas 1 SMA, Santriwati Angkatan ke-5 Jenjang SMA, Pesantren Media]

the-power-of-learning-3-638

By Fathimah NJL

Santriwati Pesantren Media, angkatan ke-5 jenjang SMA. Sudah terdampar di dunia santri selama hampir 6 tahun. Moto : "Bahagia itu Kita yang Rasa" | Twitter: @FathimahNJL | Facebook: Fathimah Njl | Instagram: fathimahnjl

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *